OUTLET

AUTO BÆRUM AS OUTLET

Please see english version below.

 

I vår Outlet avdeling er det mulig å gjøre gode kjøp på bruktbiler!

Vær OBS på at dette er biler vi har begrenset kunnskap om og at det er derfor vi selger de under markedspris.

Våre Outlet biler må forventes å ha feil og mangler som ikke er eller blir utbedret av oss. Det vil si at du som kjøper må påregne deg en del høyere kostnader for vedlikehold og reparasjoner, i forhold til hva det vil koste å vedlikeholde en nyere bil. Vi har ikke gjennomgått bilene og vi har ikke kjennskap til alle feil og mangler. Bilene må forventes å være både slitt og godt brukt, de har mest sansynlig rust og bør forventes å være i dårlig stand. Bilene må besiktiges og må prøvekjøres hos oss før kjøp. De reserveres ikke og selges ikke usett! Vi minner om at du som kjøper må undersøke bilene nøye før kjøp, på bakgrunn av disse opplysningene. De selges uten garanti og tilstandsrapport og på eget ansvar. Auto Bærum AS fraskriver seg all form for garanti på disse bilene.

I vår outlet butikk finner du biler i lavere prisklasser/ biler med høy kilometerstand/ biler som trenger reparasjoner/ biler som mangler historikk/ leasing biler/ leiebiler/ eldre biler osv.

Kom og se utvalget i vår butikk på Ramstadsletta 18 på Høvik! Her har vi en egen hall med Outlet biler. Ønsker du ikke å ta risikoen med en Outlet bil fra oss, har vi flere andre haller med nyere bruktbiler som selges med garanti. Vi får inn biler hver dag. Velkommen! Tlf. 64 80 80 18, salg@autobaerum.no

Våre outlet annonser vil være tydelig merket med OUTLET, både på førsteside bildet av bilen og i teksten. Se utvalget vårt her.

 

Vi kjøper din gamle bil! Fyll inn dette skjemaet for å få en pris fra oss.

 

ENGLISH:

In our Outlet department it is possible to make bargains on used cars!

Please note that these are cars we have limited knowledge about and therefore we sell them below market prices.

Our Outlet cars must be expected to have errors and faults that are not, or will not be rectified by us. This means, as a buyer, you have to expect some higher maintenance- and repair costs relative to what it costs to maintain a newer car. We have not reviewed the cars and we have no knowledge of all the faults and omissions. The cars must be expected to be both worn and well used, they most likely have rust and should be expected to be in poor condition. The cars must be inspected and must be tested before purchase. They are not to be reserved and they are not sold unseen! We remind you that, as a buyer, you must carefully check the cars before purchasing, based on this information. They are sold without warranty and conditions report and at your own risk. Auto Bærum AS disclaims all forms of warranty on these cars.

In our outlet shop you will find cars in lower price ranges / cars with high mileage / cars needing repairs / cars missing history / leasing cars / rental cars / older cars etc.

You are welcome to see the selection in our shop at Ramstadsletta 18 at Høvik! Here we have our own shop with Outlet cars. If you do not want to take the risk of an Outlet car from us, we have several other shops with used cars, sold with warranty at the same address. We receive cars every day. Welcome! Phone: +47 64 80 80 18, salg@autobaerum.no

Our outlet ads will be clearly marked with OUTLET, both on the first-page image of the car and in the text. Please see our selection of cars here.

 

We can buy your old car! Please fill in this form to get an offer from us.

 

 

 

 

Spør oss om et uforpliktende finansieringstilbud, ta kontakt her.

Under kan du regne ut hvor mye bilen du ønsker deg vil koste omtrent per måned. Dra pilene til riktig sted og prisen øverst vil oppdatere seg.
Santander Consumer Bank logo Auto Bærum AS